Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.aruecapoeira.eu

Sprzedającym jest to jednoosobowa działalność gospodarcza Flow On Ewa Grzanka, ul. Brzozowa 19/12 41-506 Chorzów; NIP : 6272788844 REGON: 527273247 zwaną także zamiennie „Usługodawcą”.


Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: 784 071 774 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@aruecapoeira.eu


1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2.  Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego ( w tym również konsument).
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów były niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.aruecapoeira.eu, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9.  Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.aruecapoeira.eu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

2 Zasady ogólne    

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia oraz poprawnie wypełniony formularz zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.sklep.aruecapoeira.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.aruecapoeira.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.aruecapoeira.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą elektroniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach pracy sklepu.
 4.  Zamówienie jest skuteczne jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres , na który towar ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W przypadku gdy powyższe dane są niepełne Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do unieważnienia zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 7. Podczas składania zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich edycji oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on automatyczną wiadomość mailową z systemu sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczy się od momentu wpływu pieniędzy na konto bankowe sklepu podane w wiadomości potwierdzającej zamówienie w przypadku wybrania opcji przelewu bankowego lub momentu dokonania zamówienia w przypadku wybrania opcji płatności za pośrednictwem elektronicznego sytemu płatności, płatności kartą lub płatności „za pobraniem”.
 10. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego rozmiaru produktu przez Klienta na stronie poszczególnych produktów zamieściliśmy tabelę rozmiarów jednak ma ona charakter wyłącznie poglądowy i w niektórych przypadkach może się nieznacznie różnić od faktycznych rozmiarów.

 

4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod dane adresowe podane w formularzu zamówienia, telefonicznie lub drogą mailową.
 2.  Ceny produktów na stronie sklepu nie zawierają kosztów transportu. Kupujący musi je dodatkowo doliczyć do ceny produktu.
 3. Wszystkie informacje odnośnie wysyłki towaru do klienta w tym: termin wysyłek, koszty dostawy oraz przewidywany czas dostawy podany jest na stronie sklepu.
 4.  Przewidywany czas dostawy podany w dziale „Wysyłka produktów” na stronie sklepu dotyczy przesyłki pobraniowej. Przy wybraniu opcji płatności przelewem przewidywany czas dostawy wydłuża się o czas otrzymania przez sklep przelewu. Z reguły trwa to 1-2 dni robocze. W przypadku płatności kartą lub płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności czas dostawy wydłuża się o czas otrzymania przez sklep informacji od firmy Przelewy24 o akceptacji płatności. Z reguły trwa to kilka minut po finalizacji płatności przez klienta. 
 

5. Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 2. Do wszystkich produktów zakupionych w sklepie wystawiamy fakturę VAT ( na życzenie klienta).
 3. W sklepie dozwolone formy płatności to: przelew, płatność kartą (tylko online), przelew z wykorzystaniem elektronicznej platformy płatności oraz płatność kartą przy odbiorze osobistym.
 4. W przypadku niektórych produktów zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wybranych form płatności za dany towar.
 5. Dostępne formy płatności:
 • Przelew online
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. W chwili pozytywnej autoryzacji kartą, lub przelewem, zamówienie jest realizowane w ciągu 24 godzin, jeśli produkt jest na magazynie sklepu www.sklep.aruecapoeira.eu.

Jeśli zamówienia nie ma na stanie sklepu www.sklep.aruecapoeira.eu, czas realizacji wg opisu produktu.

 

6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane przez sklep na terenie Polski 
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z placówki pocztowej należy sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona, opakowanie nie jest rozerwane lub taśmy zabezpieczające nie zostały naderwane. W takim przypadku należy nie przyjmować paczki i sporządzić protokół zniszczenia w obecności kuriera, pracownika poczty lub listonosza oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługą sklepu. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przy odbiorze przesyłki przez klienta może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

 

7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Termin ten został określony prawnie (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
 2.  W przypadku odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie sklepu na piśmie lub drogą mailową.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w pełni kompletny, produkt nie będzie nosił śladów użytkowania i będzie nieuszkodzony.
 4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy „konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” tak więc sklep mmaniak.pl zastrzega sobie możliwość obniżenia wartości kwoty zwracanej Klientowi jeśli zwracany towar dotrze do nas w stanie wskazującym na jego używanie i uniemożliwiającym dalszą sprzedaż po pierwotnej cenie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 6. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie na piśmie. W oświadczeniu należy podać numer konta na jakie sklep ma zwrócić zapłatę za towar.
 7. Sklep dokona zwrotu kosztów towaru w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy na odległość w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

8 Procedura reklamacji

 1. Wszystkie produkty w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 2. Produkt należy odesłać na własny koszt na adres sklepu, który widnieje na stronie sklepu. Po pozytywnej decyzji odnośnie rozpatrzenia reklamacji sklep zwróci klientowi koszty wysyłki towaru do sklepu wg. stawek kosztów dostawy Pocztą Polską dostępnych na stronie sklepu.
 3. Naprawiony produkt odsyłany jest do klienta na koszt sklepu. W przypadku gdy produkt nie nadaje się do naprawy sklep wymieni klientowi produkt na nowy. W przypadku braku takiego produktu w danym momencie sklep zwróci klientowi koszty zakupu produktu wraz z pełnymi kosztami wysyłki jakie klient poniósł zakupując i odsyłając produkt.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu, który widnieje na stronie sklepu. Sklep zwróci klientowi koszty dostawy towaru do sklepu. Podstawą prawną w tym przypadku jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. Klient straci swoje uprawnienia określone w przepisach prawnych przytoczonych w pkt. 4 jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 

9 Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że firma Flow On Ewa Grzanka. przestrzega obowiązujących zasad ochrony danych osobowych wynikających z aktualnych przepisów prawa a szczególnie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej. Szczegóły dot. ochrony Państwa danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

 

10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywlinego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.)
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu – 14.03.2024 r..